کنسانتره کش

کنسانتره کش

مشخصات فنی کنسانتره کش :

کد کالا :
مدل :
ابعاد :

مزایای استفاده از کنسانتره کش :

1 – کنترل دقیق میزان کنسانتره در هر وعده

2 – افزایش رشد دام در پروسه زمانی معین

3 – کاهش هدر رفت کنسانتره

4 – افزایش بازدهی کار

5 – تخلیه آسان و سریع کنسانتره

6 – کاربری و حمل آسان توسط کابر

لطفا پاپ آپ را چک کنید.