پنکه سقفی

پنکه سقفی

مشخصات فنی پنکه سقفی :

کد کالا :
مدل :
ابعاد :

مزایایی استفاده از پنکه سقفی :

1 – حذف گازهای مضر تولید شده توسط فرآیند متابولیک بدن حیوان که توسط تخمیر به وجود می آید.

2 – از بین بردن گرد و غبار موجود در هوا و تهویه طبیعی

-ازبین بردن بخارآب بیش از حد موجود در هوا ودور کردن حشرات مزاحم

4 – فراهم کردن اکسیژن لازم و کاهش اثر حرارت ،عدم نفوذ حرارت به پناهگاه حیوان توسط تابش خورشیدی

5 – دارای ابعاد مناسب و وزن سبک ، مصرف برق کم و عملکرد بالا

لطفا پاپ آپ را چک کنید.