Showing all 2 results

مه پاش

رطوبت ساز صنعتی(میست یا رطوبت ساز یا مه ساز) برای کاهش دمای محیط های بزرگ مورد استفاده قرار میگیرد. مه پاش بر این ، باعث رفع گرد و غبار و بوهای نامطبوع در هوا نیز می شود. مهپاش صنتی در انواع مختلف ساخته می شوند که هرکدام برای موردی خاص بکار گرفته می شوند .

پنکه سقفی

مزایای پنکه سقفی

  1. حذف گاز های مضر تولید شده توسط فرایند متابولیک بدن حیوان که توسط تخمیر به وجود می اید.
  2. از بین بردن گرد و غبار موجود در هوا و تهویه طبیعی
  3. از بین بردن بخار اب بیش از حد موجود در هوا و دور کردن حشرات مزاحم
  4. فراهم کردن اکسیژن لازم و کاهش اثر حرارت