سرویس های دوره ای

به جهت کاهش استهلاک و افزایش طول عمر دستگاه خریداری شده شما، انجام سرویس های دوره ای در فواصل مشخص ضروری است. لذا این مهم در فواصل مشخص توسط متخصصین گروه صنعتی tds جهت موارد ذکر شده و … انجام می شود.

لطفا پاپ آپ را چک کنید.