پنکه سقفی

استرس حرارتی شاخص مهم کاهش تولید میباشد که ترکیبی از دما و رطوبت است که یک تا هفتاد و دو برابر موجب بروز تنش در بدن حیوان می شود . همچنین یافته ها نشان می دهد گاوها حتی در دمای 22 درجه دچار استرس گرمایی می شوند که منجر به کاهش آبستنی و افت شیر می شوند.

Description

مزایایی استفاده از پنکه سقفی :

1 – حذف گازهای مضر تولید شده توسط فرآیند متابولیک بدن حیوان که توسط تخمیر به وجود می آید.

2 – از بین بردن گرد و غبار موجود در هوا و تهویه طبیعی

-ازبین بردن بخارآب بیش از حد موجود در هوا ودور کردن حشرات مزاحم

4 – فراهم کردن اکسیژن لازم و کاهش اثر حرارت ،عدم نفوذ حرارت به پناهگاه حیوان توسط تابش خورشیدی

5 – دارای ابعاد مناسب و وزن سبک ، مصرف برق کم و عملکرد بالا

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “پنکه سقفی”

Your email address will not be published. Required fields are marked *