عرض النتيجة الوحيدة

بالابر

 بالابر های لوله ای با ظرفیت های مختلف 1 تن تا 10 تن کار در ساعت

درطراحی های مختلف(سفارشی) موتور های تک فاز و سه فاز در دو حالت ثابت و سیار امکان نصب کیسه گیر