میکسر

میسکر

مشخصات فنی میکسر :

کد کالا :
مدل :
ابعاد :

مزایای استفاده از میکسر :

1 –  انواع علوفه، دانه ها، مواد معدنی، ویتامین ها و مکمل های پروتئینی با یکدیگر مخلوط می شوند، بطوریکه دام تمام مواد مغذی خود را به صورت یکجا و یکنواخت دریافت می کند.

2 – افزایش تولید شیر تا ۲ کیلو گرم در روز با ازای هر راس دام

3 – افزایش چربی شیر ۲/۰ تا ۴/۰ درصد

لطفا پاپ آپ را چک کنید.